پمپ سانترفیوژ خانگی 5ps04راد پمپ

تماس بگیرید

مدل:

 

  • حداکثر دمای مناسب برای کارکرد آن 40 درجه سانتیگراد است.
  • کم صدا
  • حداقل آمپر استارت و آمپر دائم با بکارگیری پروانه بیشتر ( برای ارتفاع)
  • مصرف بهینه انرژی
  • عدم نیاز به هوا