شرایط بازگشت کالا چگونه است؟

باز گرداندن کالا بعد از تسویه و تحویل از مامور پست در دو صورت قابل اجرا است:

کالایی که به اشتباه خریداری کرده اید: در صورتی که هنوز کالا از بسته بندی خود خارج نشده باشد، با هزینه مشتری قابل بازگشت است.

عدم تطابق کالای ارسالی با عکس و اطلاعات درون سایت: مشتری با هزینه خود، کالا را به شرکت باز می گرداند و بعد از تأیید عدم تطابق کالای ارسالی با محصول سایت توسط کارشناسان، وجه بازگشت کالا به مشتری بازگردانده می شود.

Rate this page