پمپ آب استخری لئو LEO

تماس بگیرید

مشخصات فنی پمپ استخری لئو XKP
  • دبی: از 1 تا 30 متر مکعب بر ساعت
  • هد: حداکثر ارتفاع 17.8 متر
  • دهانه خروجی: 40 الی 63 میلیمتر
  • حداکثر مکش: 3.5 متر
  • محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 35 درجه سانتیگراد
دسته: