لجن کش ۴ اینچ ۲۰ متری

تماس بگیرید

جمع آوری پساب های صنعتی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حفاری معادن، كشاورزی و جمع آوری فاضلاب صنعتی.