شلنگ خرطومی ۱/۴ ۱ اینچ 50 متر

تماس بگیرید

جهت مکش آب به وسیله پمپ و انتقال فاضلاب ، انتقال پودر و ذرات، و در صنایع ، امور ساختمانی، کشاورزی، آبیاری و آبرسانی  مورد استفاده قرار می گیرد