کف کش 80متری ۱/۴ ۱ اینچ آبار پمپ

7,150,000 تومان

حداکثر ارتفاع 80 متر

حداکثر آبدهی ۱۲۰ لیتر در دقیقه

قدرت 1کیلووات

آمپر مصرفی 8.5

کف کش 80متری ۱/۴ ۱ اینچ آبار پمپ

7,150,000 تومان