کف کش ۴۲ متری ۲ اینچ (آبار پمپ)

16,800,000 تومان

گروه صنعتی نیک یکی از با ســابقه‌ترین مجموعه های تولیدی الکتروپمپ کفکش در کشــور با بیش از ۵۰ سال سابقه درتولیــد انــواع الکتروپمپ‌هــای کفکــش و لجن کش بــا حداکثر آبدهی و ارتفــاع و با به کار گیری انواع ماشــین آلات مــدرن و مرتبط بــا ســاخت پمپ و اســتفاده از پرســنل متخصص و متعهد توانســته اســت بــر ترین جایــگاه را در بازار ایــران از آن خود کند.

کف کش ۴۲ متری ۲ اینچ (آبار پمپ)

16,800,000 تومان

Product price
Additional options total:
Order total: