کارواش 140 بار پمپاک ایتالیا

تماس بگیرید

230 ولت – 2.1 کیلووات
140 بار – 400 لیتر در ساعت
16 کیلوگرم

ساخت پمپاک ایتالیا

دسته: