پمپ شناور ۸۵ متری ۱/۴ ۱ اینچ لورا سه فاز ایتالیا

154,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع ۸۵ متر

حداکثر دبی ۸ متر مکعب

قدرت موتور ۲ اسب

سه فاز

پمپ شناور ۸۵ متری ۱/۴ ۱ اینچ لورا سه فاز ایتالیا

154,000,000 تومان