پمپ سانترفیوژ پمپیران مدل ۱۶۰-۴۰

تماس بگیرید

موارد کاربرد پمپ فشار قوی پمپیران:

انتقال آب برای مصارف:

– کشاورزی

-شهری

– صنعتی

انتقال آب گرم تاسیسات گرمایشی و سرمایشی