پمپ آب 1 اسب دیزل ساز مدل DS 100/2

تماس بگیرید

حداکثر آبدهی (دبی) :
18 متر مکعب بر ساعت
حداکثر ارتفاع آبدهی (هد) :
12.5 متر
دمای سیال :
0 تا 90 درجه سانتی گراد