موتور پمپ ۳ اینچ دیزلی جیاندونگ

تماس بگیرید

 

  •  انتقال آبهای سطحی تمیز
  •  انتقال آب بین دو مخزن
  • تخلیه آب استخر و کانال های کوچک

 

دسته: