موتور پمپ بنزینی۳ اینچ چین

تماس بگیرید

موتور پمپ ساخت شرکت لوبن

نوع سوخت:     بنزین

حداکثر ارتفاع:     ۲۶ متر