موتور برق بنزینی کوپ 5 kw مدل KDF8500Q

super silent

۵.۵ کیلووات

تکفاز

۶۵ دسی بل

دسته: