منبع 80 لیتری امرا EMRA

تماس بگیرید

مخزن 80 لیتری

فشار کار 10 بار

تیوپ ساخت ایتالیاSE.FA

دارای گارانتی

دارای صافی فلزی جهت جلوگیری از مستهلک شدن

پوشش دو طرفه ی رنگ اپوکس پلی استر