منبع تحت فشار 150 لیتری امرا EMRA

تماس بگیرید

تیوپ: SE.FA ایتالیا

ظرفیت: 150 لیتر

گارانتی: 2 سال

درجه: دارد