منبع تحت فشار 300لیتری درجه دار امرا

تماس بگیرید

تیوپ: se.fa ایتالیا

ابعاد: 640*1160

حداکثر فشار: 10 بار

گارانتی: 24 ماه فلنج و بدنه