مخزن تحت فشار ۱۰۰ لیتری هاماک

تماس بگیرید

منبع تحت فشار 100 لیتری، محصول مشترک ایران و ترکیه با تیوپ ایتالیایی.
تولید شده در مدل های درجه دار و بدون درجه