شیر برداشت فانتزی ستاره ای دستگاه تصفیه آب خانگی

تماس بگیرید

فروش شیر برداشت دستگاه تصفیه آب خانگی فانتزی مدل ستاره ای (فلکه ای) با ارسال و نصب رایگان

این شیر جهت استفاده از آب تصفیه شده میباشد و بر روی سینک آشپزخانه قرار میگیرد.