شناور ۱/۴ ۱ اینچ تکفاز ۱۹ متری بدنه استیل راد پمپ

تماس بگیرید

مشخصات پمپ شناور

خصوصیات ویژه:
قطعات استنلس استیل و چدن داکتیل

تکنیک برتر:
کاهش صدا ( با طراحی ویژه )
حداقل آمپر استارت و آمپر دائم با بکارگیری پروانه بیشتر ( برای ارتفاع)
مصرف بهینه انرژی ( استفاده از پروانه های بیشتر)

دسته: