دوزینگ پمپ 5 لیتر 8 بار اتاترون ایتالیا

تماس بگیرید

دوزینگ پمپ
سلونوئیدی دیافراگمی اتاترون
حداکثر آبدهی 5لیتر بر ساعت
فشار 8بار

دسته: