الکتروموتور ۱.۵ کیلووات(۲ اسب) ۱۵۰۰ دور تکفاز کلاجدار

تماس بگیرید

کد فنی : CRS 90L4B

کلیات:
الکتروموتورهای صنعتی موتوژن از نوع بسته بوده و توسط پروانه پلاستیکی و پره های تعبیه شده در دو انتهای روتور قفس سنجابی خنک کاری می شود. این موتورها براساس استانداردهای بین المللی(جدول1) طراحی شده و کلیه مراحل تولید آنها با استفاده از تکنولوژی مدرن انجام می گردد.