مقالات

انتخاب مخزن تحت فشار برای مصارف خانگی و تجاری

انتخاب مخزن تحت فشار برای مصارف خانگی و تجاری انتخاب مخزن تحت فشار برای مصارف مختلف نیاز به رعایت فاکتور هایی دارد که در ادامه قصد داریم به آنها بپردازیم . در طراحی سیستم های خاص آب رسانی برای پروژه هایی که به سیستم آب شهری متصل نیستند انتخاب یک مخزن تحت فشار جهت تامین حجم و دبی آب مصرفی بسیار کلیدی است . این مخزن با در نظر گرفتن میزان کل حجم آب مصرفی و همچنین با محاسبه مصرف چند مصرف کننده همزمان طراحی می شود . ضریب خطای…

بیشتر