کف کش سه فاز

در حال نمایش 8 نتیجه

٪9

کف کش 150 متری 2 اینچ سه فاز آبار پمپ

قیمت اصلی 34.100.000 تومان بود.قیمت فعلی 31.000.000 تومان است.
٪9

کف کش 22 متری 4 اینچ سه فاز آبار پمپ

قیمت اصلی 22.600.000 تومان بود.قیمت فعلی 20.500.000 تومان است.
٪10

کف کش ۴۲ متری ۲ اینچ (آبار پمپ)

قیمت اصلی 20.700.000 تومان بود.قیمت فعلی 18.600.000 تومان است.
٪11

کف کش ۷۲ متری 2 اینچ (آبار پمپ)

قیمت اصلی 25.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 22.700.000 تومان است.
٪11

کف کش ۷۲ متری ۳ اینچ (آبار پمپ)

قیمت اصلی 27.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 24.600.000 تومان است.
٪10

کف کش ۱۲۰ متری ۴اینچ آبار پمپ

قیمت اصلی 37.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 33.500.000 تومان است.
٪10

کف کش ۹۲ متری ۲ اینچ آبار پمپ

قیمت اصلی 27.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 24.400.000 تومان است.