راهنمای راه اندازی اولیه موتور برق

راهنمای راه اندازی اولیه موتور برق

راه اندازی اولیه موتور برق :

راه اندازی اولیه موتور برق نکاتی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود .

ایمنی و استفاده از دستورالعملات دستگاه

خطر!! موتور دستگاه بنزینی می‌باشد و گازهای حاصل از احتراق آن مونواکسید کربن و گازهای سمی می‌باشد که استفاده نامناسب موجب خفگی یا گاز گرفتگی می‌شود.

هشدار! هیچ تغییر یا تبدیل اجزای دستگاه ژنراتور که از طرف شرکت سازنده نباشد نباید اعمال گردد.

هشدار! قبل از استفاده از دستگاه خوب تمام موارد و دستورالعمل‌های استفاده از دستگاه را مطالعه فرمایید و از تمام دستورات هشدار دهنده پیروی کنید.

هشدار! در مورد تجهیزات دستگاه و تمام جزئیات و محدودیات دستگاه بدانید و درباره خطرات بالفعل و جابه جا کردن و نحوه قرار گرفتن هر کدام از اجزای دستگاه اطلاعات لازم را کسب نمایید.

هشدار!گازهای خروجی از موتور دستگاه از مواد شیمیایی تشکیل شده است که موجب سرطان و نواقص تولد و دیگر ضررها می‌شود.

هشدار! بنزین قابل اشتعال است از سر ریز شدن آن مطمئن شوید و احتیاط کنید. و زمانی که اطمینان پیدا کردید که موتور خاموش شده است و دستگاه سرد شده که معمولاً کمتر از ۲ دقیقه زمان می‌برد در آن بنزین بریزید.

هشدار! تجهیزات کار باید از جنس سخت و مناسب کار با دستگاه باشد و بدون گریس و سوخت و دیگر ترکیبات باید در هوای آزاد قرار گیرد.

هشدار! موتور را نباید روی سرعت تند قرار داد که موجب شود دستگاه به سرعت کار کند. هرگز سرعت دستگاه را روی حد اقل یا حد اکثر قرار ندهید و درجه‌های موتور را دستکاری نکنید زیرا خطر را افزایش می‌دهد.

هشدار! راه اندازی اولیه موتور برق در هوای مرطوب بسیار خطرناک است .

راه اندازی اولیه موتور برق

راه اندازی اولیه موتور برق

هشدار!این دستگاه ژنراتور برای محیط و فضای باز تعبیه شده است. از ژنراتور در محل بسته استفاده نکنید چون متشکل از مواد رادیو اکتیوی است. همچنین در گاراژها، زیرزمین و محیط بسته استفاده نکنید به خاطر گاز مونواکسید کربن که آزاد می‌شود و موجب آتش سوزی و یا باعث آسیب دیدگی جدی و حتی مرگ می‌شود.

هشدار! تبدیل یا تعویض هر اجزایی از دستگاه موجب ضعف در سیستم خنک کننده دستگاه و سیستم تهویه آن شده و همچنین از تنظیماتی که کارخانه سازنده قرداده است خارج می‌شود. توجه داشته باشید که از فضای ساختمانی ۲ متر فاصله داشته باشد.

هشدار! زمانی که برق اصلی دستگاه مشکل داشته باشد باید از برق پشتیبانی دستگاه استفاده کرد که دستورات آن به شرح ذیل می‌باشد. قبل از اینکه دستگاه را به برق پشتیبانی وصل کنید از کار نکردن برق اصلی دستگاه اطمینان حاصل کنید به خاطر اینکه موجب آسیب دیدگی دستگاه یا حتی موجب خطر جدی و حتی مرگ برای شخصی استفاده کننده در پی خواهد داشت.

هشدار! در صورتی که از دستورات هشدار دهنده اطاعت نکنید خطرات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

هشدار! سرعت موتور روی درجه امنیت دستگاه تنظیم شده است و سرعت موتور طبق کارکرد آن ثابت است اگر بیش از آن سرعت باشد موجب آتش سوزی می‌شود. هرگز سعی نکنید که درجه موتور را روی سرعت بالا قرار دهید چون هم اجرائیات دستگاه و هم ولتاژ بیرونی دستگاه و تکرار این امر موجب می‌شود که کارکرد دستگاه از حالت عادی خارج شود و هم برای دستگاه و هم شخصی استفاده کننده خطراتی را به دنبال خواهد داشت.

هشدار! هرگز روغن را هنگام روشن بودن دستگاه به آن اضافه نکنید و همیشه از خاموش بودن دستگاه قبل از روغن کاری کردن اطمینان پیدا کنید در غیر این صورت موجب ریسک بزرگی است و آتش سوزی را در پی خواهد داشت.

هشدار! خروجی موتور دستگاه تشکیل شده از مواد شیمیایی مضری است که باعث سرطان و نواقص تولد یا دیگر آسیب‌ها می‌شود و خواهشمند است بعد از استفاده از دستگاه دستان خود را بشویید.

هشدار!درون موتور دستگاه ژنراتور از میل لنگ و قطعات چرخدنده ای ساخته شده است و واحد اجرایی موتور بدون روغن می‌تواند موتور را خراب کند.

هشدار! محل اتصال هر واحد اجرایی دستگاه را قبل از روشن کردن از دستگاه خارج کنید تا موجب پیشگیری از خطرات احتمالی شود.

هشدار! باید طبق ظرفیت دستگاه از دستگاه کار بکشید در غیر اینصورت موجب خرابی زودرسی دستگاه می‌شود و حتی عمر دستگاه را کاهش می‌دهد.

هشدار! احتیاط برای روشن کردن دستگاه هندل دستگاه را اول به آرامی بکشید و زمانیکه احساس کردید که هندل دستگاه کمی محکم شد آن را محکم بکشید و این عمل را چند بار تکرار کنید که موتور به لرزش درآید و روشن شود و آنگاه هندل را رها کنید و بگذارید تا موتور گرم شود.

اجزای دستگاه ژنراتور که به داخل دستگاه متصل است.

اجزای دستگاه ژنراتور که متصل به خارج دستگاه می‌باشد.

قبل از استفاده کردن از دستگاه نگهداری ژنراتور به امنیت و ایمنی بالایی نیاز دارد.
هشدار! سوار کردن نادرست اتصالات جریان برق دستگاه موجب آتش سوزی و برق گرفتگی می‌شود.

مراحل اجرائی دستگاه

اضافه کردن روغن:
۱- ژنراتور را در فضای باز قراردهید.
۲- دستورالعمل اندازه سوخت در بخش تعمیرات توضیح داده شده است.
هشدار زمانی که برای اولین بار بعد از روغن کاری کردن می‌خواهید دستگاه را روشن کنید شاید در زمان استارت اولیه دستگاه روشن نشود.

اضافه کردن بنزین:
۱- از ترکیبات سوختهای دیگر به همراه بنزین در دستگاه استفاده نکنید و بیش از ظرفیت باک بنزین نریزید.
۲- اطراف در کاپ سوخت را تمیز کنید و بردارید.
۳- مقداری از باک را خالی نگه دارید و بیش از حد بنزین نریزید تا سرریز نشود و کم کم بنزین را درون باک بریزید.
۴- درب باک موتور را که بنزین در آن ریختید ببندید.
هشدار هرگز باک سوخت را در محیط بسته پر نکنید.
هشدار هرگز زمانی که دستگاه روشن است در باک بنزین نریزید.
هشدار هرگز بنزین را زیاد از حد در باک نریزید.
هشدار هرگز در هنگام سیگار کشیدن یا در حین سیگار روشن کردن سوخت به باک نریزید.

روشن کردن ژنراتور:
۱- هنگام روشن کردن دستگاه تمام اجزایی که به دستگاه وصل هستند را جدا کنید.
۲-شیر بزنید را باز کنید مانند شکل.
۳- مسدود کننده (ساسات) دستگاه را بکشید.
۴- دکمه استارت دستگاه را بزنید.
۵- مسدود کننده را به سمت چرخش موتور قرار دهید و اگر موتور روشن نشد در حالت نیمه قرار دهید تا موتور به آرامی روشن شود و به حالت چرخش در آید. و زمانی که موتور گرم شد قسمت مسدود کننده را به حالت قبل در آورید.
۶- اجازه دهید موتور به حالت ثابت در آید و برای چند دقیقه صبر کنید تا گرم شود.
۷- برای استفاده اولین بار از ژنراتور بگذارید دستگاه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه روشن باشد قبل از اینکه به بار وصل کنید.
هشدار قسمت مسدود کننده باید برای گرم و سرد کردن دستگاه موتور استفاده قرار گیرد.
طریقه خاموش کردن موتور دستگاه:
۱- تمام جریاناتی که به ژنراتور متصل است را قطع کنید و در زمانی که جریانات به ژنراتور متصل است دستگاه را روشن یا خاموش نکنید.
۲- مهلت دهید موتور بدون اینکه چیزی به دستگاه متصل باشد ۳۰ ثانیه درجا کار کند تا گرمای درون دستگاه ژنراتور و موتور ثابت شود.
۳- قسمت دکمه روشن و خاموشی را رو به خاموشی حرکت دهید.
۴- شیربنزین را ببندید.

استفاده از ژنراتور
۱- موتور را روشن کنید و بگذارید بدون بار بمدت ۳ دقیقه کار کند تا گرم شود.
*مراقب باشید که نشاندهنده اخطار کمبود روغن، روشن نشده باشد.
* دستگاه مجهز به سیستم اخطسیار کمبود روغن است، چنانچه فشار و یا مقدار روغن کمتر از میزان تعیین شده باشد، موتور بطور خودکار خاموش می‌شود و در صورت استارت مجدد، تا افزون کافی روغن، موتور روشن نمی‌شود.
۲- در زمان کار کرد موتور، چک کنید که صدای غیر عادی شنیده نمی‌شود و موتور آرام کار می‌کند.

اعمال بار (LOAD)
* چند مصرف کننده متصل به ژنراتور را همزمان روشن نکنید. آن‌ها را یکی پس از دیگری وارد مدار کنید.
* از نور افکن همزمان با سایر مصرف کننده‌ها، استفاده نکنید.
*ژنراتور نو در ۲۰ ساعت اولیه کارکرد باید در ۵۰٪ حد مجاز بار (LOAD) کار کند.

اخطار!
* هرگز هنگام روشن بودن موتور، سوخت گیری نکنید.
* هنگام سوخت گیری، از ایجاد جرقه، شعله و یا کشیدن سیگار خودداری کنید.

استفاده از برق AC
۱- مطمئن شوید که ژنراتور در سرعت اسمی در حال کار است. در غیر اینصورت AVR (تنظیم کننده خودکار ولتاژ) زیاد تحریک شده و با استمرار آن، می‌سوزد.
۲- کلید هوا (Air sw) را باز کنید و ولت متر صفحه کنترل را بررسی نمائید. مطمئن شوید که ولت متر یک فاز (۲۳۰v±۵ (۵۰HZ و ولت متر سه فاز (۴۰۰v±۵ (۵۰HZ را نشان می‌دهد.
۳ – وقتی ژنراتور مولد دو ولتاژ در حال تولید برق می‌باشد، کلید (Air sw) باید در وضعیت OFF قرار بگیرد. در غیر اینصورت ژنراتور و مصرف کننده دچار خسارت می‌شوند و ممکن است بسوزند.
۴ – هنگام وصل چند مصرف کننده موتور دار، ابتدا پر مصرف کننده ترین موتور را وارد مدار کنید.
۵ – ژنراتور سه فاز:
* هنگام کار ژنراتور، ولتاژ سه فاز را متوازن کنید. چنانچه عدم توازن بین سه فاز از ۲۰٪ تجاوز نماید، موتور را خاموش و علت را بررسی کنید.
* بار (LOAD) هر یک از فازها (ولت – آمپر) باید کمتر از مقدار اسمی آن باشد.
*U.V. W.N ترتیب فاز باید از چپ به راست یا در جهت عقربه ساعت باشد.

احتیاط!
چنانچه مدار بار اضافی موجب قطع جریان AC گردید ، بار (LOAD)را کاهش دهید و قبل از RESET کردن، چند دقیقه صبر کنید.

استفاده از برق DC
۱- پریز DC تنها برای شارژ کردن باتری ۱۲ ولت از نوع خودرو می‌باشد.
۲ – هنگام شارژ کردن باتری، کلید (Air sw) را در وضعیت OFF قرار دهید.
۳- برای جلوگیری از ایجاد جرقه، ابتدا کابل شارژ DC را به باتری وصل کنید و سپس سر دیگر کابل را به ژنراتور متصل نمائید. هنگام جدا کردن کابل، ابتدا کابل را از ژنراتور و سپس از قطب (-) و (+) باتری جدا کنید.
توجه! مراقب باشید هرگز قطب‌های (+) و (-) کابل را به اشتباه به باتری وصل نکنید.

اخطار!
باتری حاوی اسید سولفوریک می‌باشد که برای پوست بسیار خورنده است. کنار باتری در حال شارژ، جرقه و شعله ایجاد نکنید و سیگار نکشید، زیرا گازهای قابل انفجار متصاعد می‌کند. همواره در هوای آزاد باتری را شارژ کنید.

* از برق AC و DC ۱۲ وات، همزمان استفاده نکنید.


برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحات نکات خرید پمپ آب خانگی و آشنایی با الکتروموتور مراجعه نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *